top of page

Servicegruppen ved Ats tar blant annet på seg oppdrag rundt vedlikehold av grøntareal, transport med mer. Vi tar i hovedsak på oss oppdrag for bedrifter, stiftelser og borettslag. Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller ønsker pris på jobber vi kan utføre. 

Kontaktperson: Frank Bergum, tlf: 988 81 736 e-post: frank@ats-gt.no

20200608_112108_edited.jpg
bottom of page