Servicegruppen ved Ats tar blant annet på seg oppdrag rundt vedlikehold av grøntareal, transport med mer. Vi tar i hovedsak på oss oppdrag for bedrifter, stiftelser og borettslag. Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller ønsker pris på jobber vi kan utføre. 

Kontaktperson: Frank Bergum, tlf: 988 81 736 e-post: frank@ats-gt.no

ATS, Damsletta 4, 2827 Hunndalen   |      |   61 13 57 70

©2018 ATS. UTVIKLET AV FROSTROYK.COM