top of page

Vi hjelper deg til mulighetene

Dette er Arbeidsforberedende tiltak (AFT)

Vårt tilbud

Hand on Laptop

Få hjelp til å komme deg ut i jobb igjen!

Slik søker du

Office Conference

SJekk ut våre kurs!

Kurstilbud

Business Meeting
bottom of page