top of page

Vi skaper verdier for din bedrift og for samfunnet

Ats samarbeider med bedrifter på tvers av bransjer og næringer. Vi bistår mennesker ut i arbeidsutprøving og sørger for gode rekrutteringsprosesser gjennom å kartlegge bedriftens behov og presentere aktuelle kandidater.

Ønsker din bedrift å ta samfunnsansvar og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv? Ta kontakt med en av våre veiledere ved AFT- tiltaket for en uforpliktende prat.

Prosess for arbeidsutprøving

  • Vi tar en uforpliktende prat om hvilke ønsker og muligheter Deres bedrift har.

  • ATS blir kjent med din virksomhet - verdiene, formålet, opplæringsbehov mm.

  • Jobbsøker blir forberedt (gjennom undervisning/praksis) på hva som kreves for å jobbe i din virksomhet.

  • Det blir avtalt en praksisperiode uten økonomiske forpliktelser og med mulighet for økonomiske virkemidler fra NAV.

  • Veileder følger opp jobbsøker og har jevnlig kontakt med Deres firma for å sikre god kvalitet og progresjon.

 

Med grunnlag i inngående kartlegging av både bedrift og arbeidssøker, solide samarbeidsavtaler og tett oppfølging, sørger vi for en trygg og god rekrutteringsprosess. Hos oss ligger fokus på samfunnsbevisst rekruttering og verdiskapning for både bedrift og arbeidssøker. Målet er å få kandidaten ut i rett jobb og bistå arbeidsgivere med vellykkede rekrutteringsprosesser der det er aktuelt.

Våre veiledere og jobbkonsulenter benytter karriereveiledning, utprøving av arbeidsevne og koordinerer med øvrige aktører. De utarbeider individuelle utprøvingsavtaler i samarbeid med bedriften og sørger for tett oppfølging av kandidater, både før og under rekruttering.

Vi er stadig på utkikk etter nye samarbeidsbedrifter.

Ønsker dere å bli en inkluderende bedrift? Ta kontakt med oss!

Prosess

Dette sier våre samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Som arbeidsgiver opplevde jeg et godt samarbeid, og god oppfølging fra veileder ved Ats. Flott å kunne prøve ut personen i en praksisperiode, som endte med en vellykket ansettelse.” 

FRA "GJØVIK HEST OG HUND"

Anita Langseth Ødegård  |  Eier og daglig leder

bottom of page