top of page
AFT

Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og deretter bistås ut i jobb eller utdanning. Må ved oppstart ha minst 30% tilstedeværelse med mål om økning etterhvert.

INNHOLD:
Avklare behov for kompetanseheving, få tilbud om basiskompetanse og utvikling av karriereferdigheter. Arbeidsutprøving i samarbeidsbedrifter innen 1 måned og mulighet for utprøving i Ats egne avdelinger.

VARIGHET:                 Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
ANTALL PLASSER:     42

VENTETID:                 Vi har for tiden ca. 6-7 uker ventetid.
KONTAKT:                  Fagleder Rune Kristiansen tlf: 97008845

                                   

NAV

Slik kan vi hjelpe din arbeidssøker ut i jobb

VTA

Varig tilrettelagt arbeid
For personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Får fast ansettelse i en av Ats sine avdelinger. Målet er å gi et godt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon gis det en liten lønnsgodtgjørelse.

ANTALL PLASSER:       56
VENTETID:                   Avhengig av hvilken kommune det søkes inn fra, ta kontakt.
KONTAKT:                    Fagleder Rune Kristiansen tlf: 97008845

bottom of page