top of page

Veien til jobb

mer om vårt tilbud innen Arbeidsforberedende tiltak (AFT)

Avklaring

Kartlegging

av ressurser, ferdigheter og yrkesmål

Du og din veileder kartlegger sammen din formelle og uformelle kompetanse, dine ferdigheter, din helsesituasjon knyttet mot arbeid, forhold utenom arbeid som kan påvirke dine muligheter, dine interesser og muligheter, dine ønsker om jobb og eventuelle behov for tilrettelegging for å komme i jobb . Du og din veileder lager med utgangspunkt i dette en utviklingsplan med mål for veien videre mot jobb.

Opplæring

for å oppnå reell og formell kompetanse

Hvis du har behov vil du kunne få tilbud om å heve din basiskompetanse, for eksempel skrive- og leseferdighetene dine. Vi kan legge til rette for yrkesfaglige løp og annen opplæring og utdanningen, for eksempel i samarbeid opplæringskontoret, fylkeskommune eller arbeidsgivere. Er du minoritetsspråklig, vil du få god hjelp til å bedre dine norskkunnskaper gjennom praksis og praktisk norskopplæring. Det holdes også jevnlige kurs som du kan delta på hvis du ønsker det, blant annet i personlig økonomi og data.

Tilrettelagt opplæring
Arbeidsutprøving

Arbeidsutprøving

og oppfølging i ordinært arbeidsliv

Du vil få hjelp til å finne egnet arbeidsgiver å ha arbeidspraksis hos i ordinært arbeidsliv. Praksissted velges i samråd med deg, og vil bli tilpasset dine interesser og ferdigheter. Din veileder vil følge opp både deg og arbeidsgiver tett, slik at praksis hele tiden legges til rette slik at det er gode forutsetninger for utvikling for deg.

Ansettelse

i ordinært arbeidsliv

Hovedmål med tiltak og praksis er at det skal ende med ansettelse, eller utdanning. Du vil få målrettet hjelp med skriving av CV, søknad og trening på intervjusituasjon. Ved ansettelse vil din veileder også kunne bistå i forhandlinger om arbeidsbetingelser og lønn.

 

Vi samarbeider tett med NAV når vi ser muligheter for ordinær arbeid. Hvis du og arbeidsgiver skulle ha behov for oppfølging også etter ansettelse vil veileder også kunne bistå og legge til rette for videre oppfølging fra NAV.

Ansettelse
bottom of page