top of page

Om oss

Ats Gjøvik/Toten AS gir mennesker muligheter til et aktivt arbeidsliv. Til sammen får ca. 150 deltakere årlig tilbud om individuell oppfølging, arbeidstrening, og kursing som gjør dem i stand til å delta i arbeidslivet.

Ats Gjøvik/Toten AS er eiet av Gjøvik kommune, Østre Toten kommune og Vestre Toten kommunen og vår historie går helt tilbake til 1978.

Hand on Laptop

Visjon og mål

Visjon

Gi mennesker muligheter

 

Hovedmål og bedriftens formål

Hovedmålet til Ats er å gi muligheter innen jobbvalg og til å delta i et yrkesaktivt liv.

Selskapets formål skal være å tilby personer meningsfylt og tilrettelagt arbeid og oppfølging tilpasset den enkeltes yteevne, gjennom attføringstiltak. Fortrinnsvis for personer bosatt i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten.

Verdigrunnlag/ Etiske retningslinjer

Verdigrunnlag er en viktig forutsetning for kvalitet og kvalitetssikring av det arbeidet vi skal gjøre hos Ats. Et helhetlig menneskesyn er en viktig del for kvalitet på tilbudet ved ATS Gjøvik/Toten AS. Både ledere og deltakere har ett særskilt ansvar for å påse at etablerte lover og regler etterleves.

  • Vi har gode og positive holdninger

  • Vi bidrar til at selvbestemmelse og brukermedvirkning står i fokus.

  • Vi ivaretar taushetsplikten.

  • Vi bidrar til et godt arbeidsmiljø.

  • Vi legger til rette for at alle skal føle seg trygge og verdsatt.

  • Vi gir klare tilbakemeldinger.

  • Vi stiller høye krav til alle ansatte.

  • Vi respekterer alle mennesker slik de er og har fokus på livskvalitet.

  • Vi stiller høye krav til at våre kunder og samarbeidspartnere skal oppleve vår tillit

Samarbeidspartnere

bottom of page