top of page

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

VTA tilbys personer som trenger arbeidsoppgaver som er individuelt tilpasset, vårt mål er at du skal føle deg verdsatt, samt få lov til å være en god ressurs for samfunnet.

Dine muligheter for jobb i et ordinært arbeidsliv, utdanning eller overføring til andre tiltak skal vurderes jevnlig.

Varighet

Varig tilrettelagt arbeid vil si at din arbeidskontrakt ikke vil inneholde noen tidsbegrensning.

Hva inneholder VTA?

De første 6 månedene i VTA-tiltaket er prøvetid. I denne perioden vil du i samarbeid med veileder eller arbeidsleder kartlegge realkompetansebasiskompetanse og sosial fungering. Videre vil det også gjøres vurderinger av dine arbeidsrelaterte ferdigheter, som evnen til å motta instruksjon, utholdenhet, arbeidstempo, selvstendighet, problemløsning, kreativitet, håndlag, orden og frammøte. Kartlegging og veiledning vil legge grunnlag for det videre samarbeidet med deg, og det utarbeides med utgangspunkt i dette en utviklingsplan med dine mål og tiltak. Evaluering av din utviklingsplan gjøres årlig ved medarbeidersamtale, som du vi ha med din arbeidsleder.

Vi kan tilby deg følgende arbeidsoppgaver:

  • Montering og sammenstilling av produkter

  • Lagerarbeid/logistikk

  • Kantine/kjøkken

  • Sjåførtjenester

  • Vaskeri

Vi har også flere sosiale aktiviteter som tilbys alle våre arbeidstakere. Blant annet julebord, vårfest, felles trim, felles måltider(onsdag og fredag) m.m.

Hvem kan få tilbud om VTA?

Dersom du har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd, kan du være aktuell for en varig tilrettelagt arbeidsplass hos oss.

bottom of page