top of page

Uføre og snart ferdig med skolegang?

Mange lurer på hva de skal gjøre når de er ferdig med sin skolegang. I Gjøvik kommune er det veldig godt illustrert hvordan, og hva som kan være aktuelt for den enkelte. Følg linken om du ønsker å vite mer.

https://www.gjovik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/tilrettelagte-tjenester/voksen-med-funksjonsnedsettelse/sysselsetting-veien-videre/


Obs! Gjelder kun for Gjøvik kommune, andre kommuner kan ha andre ordninger.


bottom of page