top of page

Koronavirus

Ats Gjøvik/ Toten AS følger til enhver tid med på Folkehelseinstituttes (FHI) råd og gjør tiltak som anbefales fra dem. Vi er meget opptatt av å bidra til å minske spredning og jobbe forebyggende.

Det anbefales at pårørende, institusjoner og andre som vil vite hvilke råd som gis går inn på https://www.fhi.no/ og leser mer der.

Ved spørsmål til Ats kan du kontakte HR-leder på tlf 952 15 844 eller Daglig leder på tlf 930 73 327.

Bình luận


bottom of page