top of page

Informasjon til våre AFT-deltakere

NAV har åpnet for mer normalisert drift av AFT-tiltaket. Det vil si at vi kan ha møter og at du kan starte i praksis, forutsatt at retningslinjer for smittevern følges. Noe av oppfølgingen vil allikevel fortsatt foregå digitalt.

Følgende gjelder ved oppmøte hos oss

  • Gi beskjed til din veileder på telefon når du er her. Vent ute til veileder henter deg.

  • Hold minst en meters avstand til andre

  • Hvis du er syk, gi beskjed til veileder og hold deg hjemme. Dersom du er i praksis må du også informere din kontaktperson på arbeidsplassen.

  • Ikke møt hos oss hvis du har hatt nær kontakt med bekreftet tilfelle med symptomer eller har husstandsmedlem som har fått påvist covid-19.


Ved endringer i våre retningslinjer vil du som deltaker bli informert via SMS.

Følg med på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ for oppdatert informasjon.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page