• Tonje

Informasjon til våre AFT-deltakere

NAV åpner endelig for mer normal drift av AFT-tiltaket. Det vil si at vi kan ha møter og at man kan starte i praksis, forutsatt at retningslinjer for smittevern følges. Mye av oppfølgingen vil allikevel fortsatt foregå digitalt.

Følgende gjelder ved oppmøte hos oss

  • Gi beskjed til din veileder på telefon når du er her. Vent ute til veileder henter deg.

  • Hold minst en meters avstand til andre

  • Vi serverer ikke mat og drikke, ta med selv

  • Hvis du er syk, gi beskjed til veileder og hold deg hjemme

  • Ikke møt hos oss hvis du har hatt nær kontakt med bekreftet tilfelle med symptomer eller har husstandsmedlem som har fått påvist covid-19.

Følg med på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ for oppdatert informasjon.


0 views

ATS, Damsletta 4, 2827 Hunndalen   |      |   61 13 57 70

©2018 ATS. UTVIKLET AV FROSTROYK.COM