Ledig stilling som HR- leder.

 

Vikariat 1 år med mulighet for fast ansettelse.

HR må samarbeide med daglig leder samt fag -og nestleder rundt kompetanseheving. Følge opp fravær, tilstrebe størst mulig nærvær. Finne løsninger for sykemeldte. Følge opp personalmessige forhold som ferie, permisjoner osv. Du skal være en pådriver og motivatør for kompetanseheving og endring. Løse personalutfordringer på en god måte. Kjenne regler og lover i arbeidslivet. 

 

Du vil jobbe tett med daglig leder og nestleder og ta del i deres arbeidshverdag og utfordringer. Du vil i tillegg til oppfølging ordinært ansatte følge opp fagplaner og arbeidstakere ansatt i tiltak. Rollen inngår i ledergruppen. Ditt ansvar vil blant annet være å støtte ledere og teamansvarlige, slik at de kan få frem det beste i folk. Du vil spille en verdifull rolle i dette arbeidet og bistå til motiverte ansatte. Ledelse er en betydelig suksessfaktor i attføringsbransjen. Miljøet er positivt, kompetent og ambisiøst. Arbeidsdagene dine vil aldri bli kjedelige!

Arbeidsoppgaver

 • Iverksette HR-tiltak med utgangspunkt i forretningsmessige behov

 • Utforme HR- strategi for bedriften

 • Lederstøtte innen bl.a. arbeidsrett, HMS, fravær og personvern (GDPR)

 • Ledelse av endringsprosesser

 • Bistå i videreutvikling av ledere og medarbeidere

 • Forvalte og utvikle effektive og profesjonelle rutiner, malverk og personalhåndbøker

 • Oppfølging av fagtiltak sammen med fag -og nestleder

 • Oppfølging, tilrettelegging ved sykefravær

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med relevant høyere utdannelse, gjerne innen HR, administrasjon, jus, økonomi eller pedagogikk/ sosialt arbeid

 • Ønskelig med erfaring innen operativ HR-støtte

 • Kompetanse innen arbeidsrett og saksbehandling

 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid, også på digitale flater

 • Generell god IT-forståelse og erfaring med å jobbe i digitale HR- systemer

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er også ønskelig med erfaring med digitalisering, forvaltning og utvikling av arbeidsprosesser i HR, og du må ha erfaring fra arbeid med personvern og arbeidsrett.

Personlige egenskaper


Vi er ute etter deg som tror på at HR kan bidra til lønnsomhet, og som ønsker å jobbe for et mer bærekraftig samfunn i et tverrfaglig miljø. Du må trives med å utvikle deg, både faglig og operativt.

For å lykkes i stillingen er du en som viser god forretnings- og organisasjonsforståelse. Du er god til å være løsningsorientert og er fleksibel i møte med de spørsmål som kan oppstå i løpet av en driftshverdag. Vi ønsker hele tiden å strekke oss mot å være best, du bidrar med å dele av den kunnskapen og erfaringen du innehar.
Som person er du stødig som lytter, ansvarliggjør og delegerer for å utvikle andre. Din måte å kommunisere på er strukturert, tydelig og effektiv – både muntlig, skriftlig og digitalt. Du trives med å fullføre oppgaver og oppnå gode resultater. I ditt arbeid er du nøyaktig med stor grad av selvstendighet og integritet.

 

 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

 

Ats kan tilby:

Lønn etter avtale

God pensjonsordning i KLP

Meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø

 

Les mer om vår bedrift på vår hjemmeside. Eventuelle spørsmål rundt denne stillingen rettes til daglig leder Bengt Ivar Edland, tlf. 930 73 327

 

 

 

Søknadsfrist: 15.05.21

 

Søknad og CV sendes: hege@ats-gt.no