Ats Gjøvik/ Toten as er en vekst- og attføringsbedrift som holder til i flotte lokaler i Hunndalen. Vi er til for mennesker som av en eller annen årsak har falt ut av arbeidslivet og trenger vår bistand. Visjonen vår er å gi mennesker muligheter, dette gjør vi med arbeidsglede, tiltakslyst og stolthet. Bedriften har lang erfaring med å bistå mennesker i ulike livssituasjoner i arbeid, faktisk helt tilbake til 1978. Vi leverer arbeidsrettet- bistand til mer enn 150 personer årlig.

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

 

Veileder  

100% fast stilling - oppstart høst 2021

 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsveileder skal gi opplæring, tilrettelegge og sørge for nødvendige hjelpemidler til arbeidstakere i den daglige produksjonen, og ellers medvirke i aktivitetene som foregår i bedriften.

 • Sikre ivaretakelse av kvaliteten på produksjonsleveranser.

 • Sørge for å gjennomføre mål og planer som er satt for den enkelte deltaker, ut fra den enkeltes ressurser og behov.

 • Kartlegge og igangsette tiltak rundt deltakere.

 • Delta i opplæring og kursaktivitet for deltakere.

 • Ivareta et godt samarbeid mot NAV.

 • Bistå i produksjonsplanlegging.

 • Delegere oppgaver til avdelingens deltakere.

 • Følge HMS retningslinjer i bedriften og påse at alle tiltaksansatte bruker nødvendig verneutstyr ol.

 • Tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser

 • Skriftlig rapportering.

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • Relevant treårig høyskole. Utdanning kan være vernepleie, veiledning og rådgivning, helse og sosial. Andre med annen høyskolebakgrunn og med gode personlige egenskaper vurderes.

 • Kompetanse og erfaring som kan bidra til videreutvikling av fagsystemer

 • Gjennomføringsdyktig (fra ide- til utførelse)

 • Vant til å jobbe målrettet og strukturert i prosessarbeid

 • Kompetanse på arbeidsrettede aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne (både psykisk og fysisk)

 • Kompetanse på nettverksbygging og relasjonsbygging

 • God til å formulere deg både skriftlig og muntlig, og som er dyktig på praktisk bruk av digitale verktøy, også i opplærings- og oppfølgingsarbeidet


Personlige egenskaper:

 • Vi leter etter en person som er engasjert, omsorgsfull, direkte og uredd, som er motivert for å jobbe med mennesker med ulikt behov for bistand.

 • Strukturert, proaktiv, nøyaktig og målrettet

 • Omgjengelig og gode samarbeidsevner

 • Positiv innstilling og stå-på-vilje

 • Svært gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig

 • Har et stort engasjement for målgruppen vi jobber med

 

 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

 

 

 

Ats kan tilby:

Lønn etter avtale

God pensjonsordning i KLP

Meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø

 

Les mer om vår bedrift på vår hjemmeside.

 

Søknadsfrist: 30.05.21

 

Søknad og CV sendes: hege@ats-gt.no