Ats Gjøvik/ Toten as er en vekst- og attføringsbedrift som holder til i flotte lokaler i Hunndalen. Vi er til for mennesker som av en eller annen årsak har falt ut av arbeidslivet og trenger vår bistand. Visjonen vår er å gi mennesker muligheter, dette gjør vi med arbeidsglede, tiltakslyst og stolthet. Bedriften har lang erfaring med å bistå mennesker i ulike livssituasjoner i arbeid, faktisk helt tilbake til 1978. Vi leverer arbeidsrettet- bistand til mer enn 150 personer årlig. 

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. 

 

Veileder   

Vi har ledig ett 100% vikariat som veileder i VTA-tiltaket. Vikariatet er ledig snarest med varighet til 300623. 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Arbeidsveileder skal gi opplæring, tilrettelegge og sørge for nødvendige hjelpemidler til arbeidstakere i den daglige produksjonen, og ellers medvirke i aktivitetene som foregår i bedriften. 

 • Sikre ivaretakelse av kvaliteten på produksjonsleveranser. 

 • Sørge for å gjennomføre mål og planer som er satt for den enkelte deltaker, ut fra den enkeltes ressurser og behov. 

 • Kartlegge og igangsette tiltak rundt deltakere. 

 • Delta i opplæring og kursaktivitet for deltakere. 

 • Ivareta et godt samarbeid mot NAV. 

 • Bistå i produksjonsplanlegging. 

 • Delegere oppgaver til avdelingens deltakere. 

 • Følge HMS retningslinjer i bedriften og påse at alle tiltaksansatte bruker nødvendig verneutstyr ol. 

 • Tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser 

 • Skriftlig rapportering. 

Ønskede Kvalifikasjoner: 

 • Relevant treårig høyskole. Utdanning kan være vernepleie, veiledning og rådgivning, helse og sosial. Andre med annen høyskolebakgrunn og med gode personlige egenskaper vurderes. 

 • Kompetanse og erfaring som kan bidra til videreutvikling av fagsystemer  

 • Gjennomføringsdyktig (fra ide- til utførelse) 

 • Vant til å jobbe målrettet og strukturert i prosessarbeid 

 • Kompetanse på arbeidsrettede aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne (både psykisk og fysisk) 

 • Kompetanse på nettverksbygging og relasjonsbygging 

 • God til å formulere deg både skriftlig og muntlig, og som er dyktig på praktisk bruk av digitale verktøy, også i opplærings- og oppfølgingsarbeidet 

 
Personlige egenskaper: 

 • Vi leter etter en person som er engasjert, omsorgsfull, direkte og uredd, som er motivert for å jobbe med mennesker med ulikt behov for bistand. 

 • Strukturert, proaktiv, nøyaktig og målrettet 

 • Omgjengelig og gode samarbeidsevner 

 • Positiv innstilling og stå-på-vilje 

 • Svært gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig 

 • Har et stort engasjement for målgruppen vi jobber med 

 

 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse. 

 

 

 

Ats kan tilby: 

Lønn etter avtale 

God pensjonsordning i KLP 

Meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø 

 

Les mer om vår bedrift på vår hjemmeside.  

 

Søknadsfrist: 30.11.22 

 

Søknad og CV sendes: aase@ats-gt.no